Menu Close

Yuan Yuan Zhang (Dawn)

Authorisation Level
Shala Name
OSAYS - Origanic Soul Ashtanga Yoga Shala
+86-13320554090
Dali art home Daisheng 1-4-101 backyard, HongSheng Rd
671003
Dali
Yunnan
China