Menu Close

Yumi Noda

Authorisation Level
Shala Name
Ashtanga Yoga Birdy Kyoto
+819066750254
Kyoto Rookaku N Bldg 4F
Daikoku-cho, Rokkaku do-ri Str, Yanagino banba Higashi iru
604-8073
Nakagyo-ku
Kyoto
Japan