Menu Close

Max Lapshin

Authorisation Level:
Shala Name:
Ashtanga Yoga Gorky
+79056623003
Building 3m
Kulibina street
603140
Nizhniy Novgorod
Nizhegorodskaya oblast
Russia